Интервью
Буряад Уласта «Буряад арадай үльгэр ба домогууд» гэжэ номой шэнэлhэн хэблэл бэлдэгдэнэ
28 Октября 2020
Буряад Уласта «Буряад арадай үльгэр ба домогууд» гэжэ номой шэнэлhэн хэблэл бэлдэгдэнэ

Буряад оронтой соёлой туhаар танилсалга
29 Августа 2020

Короновирус үбшэнэй тараха үедэ Буряад Уластамнай театрнуудай ажабайдал тогтошобо. Театрнуудта хизаарлалтын хэмжээ ябуулганууд табигдажа, зүжэг табилга хорюулагданхай, харин театр ошожо, хүшэгын саанахи байдалтай танилсахада болохо. Тиимэhээ, Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй академическэ театр экскурси байшан соогуураа үнгэргэжэ, харагшадаа театрайнгаа түүхэтэй танилсуулха аргатай. Экскурси тухай оперо болон баледэй музейн хүтэлбэрилэгшэ Ольга Шагланова хөөрэжэ үгэбэ.


Александр Малханов: үндэһэн арадай зохëохы бүлгэмүүдэй байгаа дээрэ, буряад хэлэн хэзээдэш бүхэхэгүй
28 Октября 2019
Александр Малханов: пока есть национальные коллективы, бурятский язык будет жить

Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Эрдэни Жалцанов: тон эрхим, эгээл баяртай хужарлагшад – хүүгэд мүн
25 Октября 2019
Худрук театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанов: дети - самые лучшие и благодарные зрители

Буряад драмын театрай уран бүтээлэй хүтэлбэрилэгшэ: манай үүргэ – түрэл хэлэеэ сахин хамгаалга
15 Октября 2019
Худрук Бурятского театра драмы Саян Жамбалов: наша миссия - сохранение языка
16 Июля 2021
Певица Гана представит Бурятию на международном фестивале исполнителей этнической песни
Певица Гана представит Бурятию на международном фестивале исполнителей этнической песни

16 Июля 2021
Самая известная индианка в Бурятии вновь исполнит бурятские песни

Самая известная индианка в Бурятии вновь исполнит бурятские песни


25 Мая 2021
Бурдрам представит месяц премьер
Бурдрам представит месяц премьер

Проект “Байкальские сказки” создан в 2015 году для детей и их родителей, которые любят и читают сказки!

При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Мобильная версия

Яндекс.Метрика