Байкальские сказки

Улаан-Yдэ хотодо Буряад нютагһаа холо ажаһуудаг буряад уран зураашадай үзэсхэлэн дэлгээгдэхэ

Улаан-Yдэ хотодо Буряад нютагһаа холо ажаһуудаг буряад уран зураашадай үзэсхэлэн дэлгээгдэхэ

Буряад Уласта Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музейдэ Соёлой яаманай дэмжэлгээр «Буряад ороной уран зураашад» гэһэн шухаг үзэсхэлэн дэлгээгдэхэнь. Энэ урлалай түсэл Буряад уласай 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдана, тэрэнэй зорилгониинь Буряад оронһоо холо ажаһуудаг, ажаллажа, нютаг нугынгаа ажамидаралтай танилсуулдаг, түүхэ, заншал, соёлоо суурхуулдаг уран зураашадайнгаа бүтээлнүүдтэй нютагайнгаа ажаһуугшадые танилсуулха хэрэг болоно.

Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музейнүзэсхэлэнгэй талмай дээрэ олондо мэдээжэ, суутай   Даши Намдаков, Вячеслав Бухаев, Бато Дугаржапов, Зорикто Доржиев, Жигжит Баясхаланов, Сергей Фалькин, Елена Зонхоева, Сергей Намдыков, Иван Итыгилов гэгшэд бүтээлнүүдээ дэлгэхэ. Александр Ишигенов, Матвей Макушкин, Виктор Эрдынеев, Чингиз Базаров, Василиса Липатова, Эржена Балдано гэгшэдэй нэрэнь уластамнай бага зэргээр танигдадаг залуу уран бүтээлшэдэй бүтээлнүүдтэй танилсажа болохо.  

Үзэсхэлэнгэй хэмжээн соогуур "Түүхэдэ нэрэеэоруула" гэһэн арга хэмжээн үнгэрхэ.Энэ хэмжээ ябуулгада оролсоһон уран зураашан зуун жэлэй ойн баярта зорюулан Буряад орондоо бүтээлээ бэлэглэхэ юм. Эмхидхэгшэдсаашадаа түсэл үргэлжэлүүлхээр түсэблэжэ байна. Хабаадаха хотонуудай дэбисхэр үргэн ба зураашадай тооолон болгохо. Түрүүшын түсэлдэтахал үбшэнэй дэлгэрһэн шалтагһаа Оросой Холбоото уласай хотонууд хабаадаха байна.

15.09.2021